Archiwizacja i odzyskiwanie danych

archiwizacja danych

Zarówno firmy jak użytkownicy prywatni posiadają na swoich komputerach duże ilości danych, część z nich nie zawsze jest istotna, ale wiele ma unikalną wartość dla użytkownika.
Stąd nasza propozycja:

Profesjonalne czyszczenie (wymazywanie) danych

Kopie bezpieczeństwa

Archiwizacja danych

Odzyskiwanie danych

Odzyskiwanie danych jest procesem delikatnym i pracochłonnym. Nieumiejętne zabranie się do procesu odzyskiwania danych jest nie tylko nieskuteczne ale może przynieść wiele szkody i spowodować bezpowrotne uszkodzenie danych, które jeszcze można było odzyskać. W przypadku kiedy zorientujemy się, że dane na których nam zależy zostały skasowane. Należy wyłączyć komputer, a przed powtórnym włączeniem odizolować dysk na którym były dane. Komputer lub sam zdemontowany dysk powinien trafić do specjalistycznego serwisu, takiego jak CD-Komp, gdzie dane zostaną odzyskane. Nawet format dysku lub usunięcie partycji nie wymazuje wszystkich danych, ale dalsze używanie takiego dysku może skutkować kolejnymi nadpisaniami danych i w efekcie utrudniać ich odzyskanie.